Question Title

* 1. 2 ver.

Hej!
Tack för att du fyller i TrePés enkät. Den gäller enbart för våra uppfödda hundar eller inköpta foderhundar som vi har använt i avel. Skulle du ha två hundar från oss så är jag mycket tacksam om du fyller i enkäten igen för den andra hunden!

Frivilligt: Vad heter din hund i stamtavlan? TrePés Gild...
Om du vill vara anonym går det bra att lämna rutan tom, men jag får mer nytta av enkäten i min avel om så många som möjligt anger namn, registreringsnummer eller annat som anger viken hund i kullen ni köpt.

Om du anger namnet så kan du hoppa direkt till 3!

Question Title

* 2. Data om din hund:

Question Title

* 3. Lever hunden?

Question Title

* 4. Anser du att din hund överlag är frisk?

Question Title

* 5. Har du behövt uppsöka veterinär för att vårda din hund? (vaccination och rutinbesök inräknas inte)

Question Title

* 6. Hur många gånger har hunden behövt veterinärvård?

Question Title

* 7. Vid veterinärbesök(en): fick ni adekvat hjälp så att hunden blev frisk?

Question Title

* 8. Vilka symtom hade din hund? (fler alternativ kan kryssas)

Question Title

* 9. Har din hund haft någon sjukdom som du har kunnat behandla själv?

Question Title

* 10. Om hunden har varit återkommande sjuk i de sjukdomar du angett ovan, ange när hunden först visade symptom - vid vilken ålder.

Question Title

* 11. Hur nöjd är du med din hunds hälsa jämfört med dina förväntningar?

Mycket besviken - under förväntan! Som förväntat. Mycket nöjd - över förväntan!
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T