Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Jag vill att det byggs… (max tre alternativ)

Question Title

* 2. Vad är viktigt för att du ska trivas i din stad? (max tre alternativ)

Question Title

* 3. Hur upplever du att hållbarhetsfrågan prioriteras i samband med byggandet av bostäder och infrastruktur?

Lågt Högt
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Vilken betydelse tror du att byggbranschen har för arbetet mot ökad hållbarhet?

Låg Hög
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Vad krävs enligt dig för att skapa en drömstad?

0 av 5 besvarad(e)
 

T