Forskare på Karolinska Institutet har sett att vissa människor är missnöjda med utseendet på sitt könsorgan, och oroar sig över hur deras kön ser ut. För en del människor gör oron att de inte vågar ha intima relationer, använda offentliga omklädningsrum, eller att de tänker på att genomgå intimkirurgi. En del tror också att de är onormala eller känner sig ensamma med sina besvär. 

De samma forskarna håller just nu på att utveckla en internetbaserad, psykologisk intervention mot starkt könsorgansmissnöje. I samband med detta önskas upplevelsebaserad information från personer som själva kämpar med missnöje med sitt könsorgan. Syftet är att vägleda vad som ska ingå i interventionen. 

Nedan ställs 9 öppna frågor där vi efterfrågar din subjektiva, egenupplevda erfarenhet. Det finns inga rätta eller fel svar. Vi skulle bli mycket tacksamma om du vill bidra med sådan information som du tänker är relevant. Om det finns saker som inte passar in på de frågor vi ställer får du gärna skriva om dessa i rutan "Övriga kommentarer/reflektioner".

Kriterium och anonymitet
Du behöver bekräfta att du är över 18 år gammal samt uppge vilket könsorgan du har. Du kommer att vara helt anonym, vi ber dig inte om personuppgifter och din IP-adress registreras inte.

Mer information
Vi vill också gärna komma i kontakt, antingen via telefon eller e-post, med personer som önskar att bidra med mer utfyllande information. Om du vill bidra med detta, uppge då din e-postadress i näst sista frågan. Genom detta kan vi inte garantera anonymitet.

När finns interventionen tillgänglig?
Om du vill kontaktas icke-personligt med information om när behandlingen finns öppen för anmälan, skriv då din e-postadress (eller skapa och uppge en e-postadress under ett alias om du vill vara helt anonym) i sista frågan. 

Question Title

* 1. Bekräfta din ålder

Question Title

* 2. Jag har...

Question Title

* 3. Berätta om din situation - vilka saker är du missnöjd med ang. utseendet på ditt könsorgan? Hur länge har du varit missnöjd? Hur ofta oroar du dig över detta?

Question Title

* 4. Vilka situationer blir jobbiga för dig, och vad gör du för att ta dig igenom dem?

Question Title

* 5. Vad tror du att andra tycker och tänker om dig på grund av utseendet på ditt könsorgan? 

Question Title

* 6. Hur påverkas din självbild av ditt missnöje?

Question Title

* 7. Hur tänker du att utseendet på könsorganet påverkar människors relationer och sexliv? Vilka förväntningar tror du att andra har på utseendet på ens könsorgan?

Question Title

* 8. Vilka saker tror du har orsakat att du blivit missnöjd med utseendet på ditt könsorgan?

Question Title

* 9. Vad tror du gör att du fortsätter känna dig missnöjd?

Question Title

* 10. Skulle du kunna tänka dig att genomgå en internetbaserad, psykologisk behandling/kurs för könsorgansmissnöje? 

Question Title

* 11. Vilka komponenter skulle du tycka vore viktigt i en behandling?
T.ex. att träffa en psykolog, få läsmaterial, få konkreta övningar, jobba med relationer, att vara anonym, etc. 

Question Title

* 12. Övriga kommentarer/reflektioner

T