Introduktion

Detta frågeformulär har utformats för att förstå hur COVID-19 krisen har påverkat människor som lever med diabetes, deras livsstil och välbefinnande, liksom deras diabetesvård. Denna undersökning är anonym och resultaten kommer att hanteras i enlighet med GDPR-reglerna.

Den information du lämnar kommer att hjälpa IDF Europa att skapa en bild av covid-19:s inverkan på människor som lever med diabetes i hela den europeiska regionen och att utarbeta rekommendationer.

Om inte annat anges, avser frågorna i denna undersökning din eller ditt barns erfarenhet under  COVID-19  pandemin.

Vi tackar dig för att du tog dig tid att besvara detta frågeformulär, som tar ca 15-20 minuter att besvara.

Tack för din medverkan, bjud gärna in andra att delta!
0 av 75 besvarad(e)
 

T