Medicinskt frågeformulär:

Detta frågeformulär riktar sig till vårdpersonal som arbetar med människor som lever med diabetes. Syftet med frågeformuläret är att förstå vilken inverkan COVID-19-pandemin hade på förebyggande och hantering av diabetes och dess komplikationer, för personer som lever med diabetes som utvecklat COVID-19 samt de som inte gjorde det, samt identifiera vad som fungerade bra och vad som kunde förbättras. Detta frågeformulär är helt anonymt och kommer att behandlas i enlighet med GDPR-reglerna.

Det kommer att hjälpa oss att få en förståelse för den diabetesvård som tillhandahålls i hela den europeiska regionen under COVID-19-pandemin och ge rekommendationer för förbättrad förebyggande- och vård av diabetes, i allmänhet och särskilt för att ta itu med framtida pandemier.

T