Denna enkät är avsedd för att samla in synpunkter efter den pilot för digital scoring som genomförts för juniorserien baseboll säsongen 2020.
Enkäten riktar sig till de som 
varit användare och någon gång följt play-by-play under säsongen, via portalen stats.baseboll-softboll.se
(Det finns en separat enkät som riktar sig till de som använt programvaran MyBallclub för att scora/protokollföra matcher.)

Question Title

* 1. Hur tycker du att det har fungerat att följa matcher via play-by-play?

Question Title

* 2. Vad ser du för behov av förbättringar på websidan/systemet?

Question Title

* 3. Tycker du att vi ska gå vidare att använda play-by-play för samtliga serier säsongen 2021?

Question Title

* 4. Är det något annat du vill förmedla?

Question Title

* 5. (Frivilligt) Namn & kontaktinfo - för eventuell kontakt kring inlämnade förbättringsförslag

T