Panelenkät

 
14% of survey complete.
Välkommen att delta i Active Researchs panel och delta i utlottning av superpresentkort och biobiljetter.
 
Här registrerar du dig till vår kostnadsfria panel så du kan bli inbjuden till att delta i olika typer av fokusgrupper / djupintervjuer / onlineforum.
 
Alla deltagare i våra undersökningar får en ersättning på mellan 300 - 1200 kronor. Du binder dig inte till något utan kan själv bestämma när du vill delta i en undersökning.
 
Frågorna i denna enkät tar bara ett par minuter.

T