Question Title

* 1. Vilket är ditt helhetsintryck av konferensen?

Question Title

* 2. Hur har konferensens innehåll överensstämt med den information du fått om konferensen innan (exvis inbjudan)?

Question Title

* 3. Vilka föredrag den 21 mars var speciellt givande?

Question Title

* 4. Vilka föredrag den 22 mars (engångsformar) var speciellt givande

Question Title

* 5. Vilka föredrag den 22 mars (permanenta formar) var speciellt givande

Question Title

* 6. Hur fungerade arrangemanget kring konferensen? (Anmälningar, boende, kontakt med Blick, etc)

Question Title

* 7. Vad var inte givande med konferensen? Varför?

Question Title

* 8. Saknade du något under konferensen?

Question Title

* 9. Förslag på föredrag inför Gjuteridagarna 2020

Question Title

* 10. Övriga synpunkter?

T