Question Title

* 1. Förnamn

Question Title

* 2. Efternamn

Question Title

* 3. Födelseår

Question Title

* 4. E-postadress

Question Title

* 5. Bor du i Hallstahammars kommun?
Om inte ange gärna var du bor och hur länge du kommer att bo där?

Question Title

* 6. Studerar du? Hur länge studerar du?

Question Title

* 7.

Vilken utbildning läser du?

Gymnasie, folkhögskola, vuxenutbildning eller annat? 

Question Title

* 8.

Arbetar du?

Hur lång anställning har du?

Question Title

* 9. Arbetslös?

T