Hej!
För tredje året i rad genomför Ungdomar.se tillsammans med Mentor Sverige undersökningen Unga Röster. Vi gör den här undersökningen för att vi tycker att unga ska få komma till tals och bli lyssnade på mer. Undersökningen kommer sammanfattas i en rapport som kommer spridas till politiker, media och andra viktiga aktörer som kan förbättra samhället för unga. Vi kommer också dela resultatet på Ungdomar.se, Fryshuset.se och mentor.se.

Dina svar är helt anonyma.

Tusen tack för att du deltar och gör din röst hörd!

* 1. Vilket kön är du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

* 2. Hur gammal är du?

* 4. Känner du att du genom skolan har fått tillräcklig information om hur jobbmarknaden fungerar och dina möjligheter?

* 5. Hur skulle du vilja få information om jobbmarknaden? Välj ett av följande svarsalternativ:

* 6. Hur får tanken på framtiden dig att känna dig? Välj ett av följande alternativ:

* 7. Finns det någon vuxen i din närhet som lyssnar på dig, dina tankar och eventuella problem?

* 8. Har det funnits stunder under din skolgång när du önskat mer stöd från en vuxen?

* 9. Vad tror du är viktigast för att du ska lyckas i framtiden? Välj ett av följande alternativ:

* 10. Vilket av följande alternativ känner du kommer att vara svårast att uppnå i framtiden?

Nästa år är det val i Sverige. Det görs idag många undersökningar inför valet där man mäter vad vuxna tycker och tänker men alldeles för sällan tillfrågas unga om hur de ställer sig till politiska frågor. Därför vill vi, genom några korta frågor, ge dig möjligheten att dela med dig av dina tankar kring politik, röstning och inflytande.

* 11. Känner du att politiker lyssnar på ungas åsikter?

* 12. Är det viktigt att rösta? 

* 13. Om du skulle rösta/om du fick rösta idag, vilket parti skulle du rösta på?

* 14. Vilka av dessa politiska frågor är viktiga för dig? Du kan välja ett eller flera alternativ.

* 15. Tycker du att dagens ålder för att få rösta (18 år) är bra?

* 16. Hur får du nyheter om politik? Du kan välja ett eller flera alternativ.

* 17. Vad har du för råd till politiker, makthavare och beslutsfattare för att få fler unga intresserade av politik och politiska frågor?

T