Beställ informationsmaterial av oss

Den 1 januari träder en ny lag i kraft som gör det obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall.

Du som fastighetsägare är högst ansvarig för avfallssorteringen i din fastighet, även från dina hyresgäster. Det innebär att du behöver informera dina hyresgäster om vad som gäller och förse dem med papperspåsar för matavfall som vi tillhandahåller.

För att underlätta för er att informera era hyresgäster om den nya lagen och hur matavfallssortering går till har vi tagit fram informationsmaterial. Materialet innehåller både brev, affisch, sorteringsinstruktion och broschyr. Fyll i hur mycket material du önskar få skickat och till vilken adress.

Vi vill också veta hur många verksamheter du har som hyresgäster för att kunna justera ditt abonnemang och avgift korrekt. 

Question Title

* 1. Fastighetsägarens namn (om flera bolag, ange moderbolag)

Question Title

* 2. Org-nr (fastighetsägare) om flera bolag, ange moderbolag

Question Title

* 3. Kontaktuppgifter för avfallsfrågor (förvaltare eller liknande)

Question Title

* 4. Fastighetsbeteckning, organisationsnummer och adress till avfallsplats eller miljörum för varje fastighet

Question Title

* 5. Ange antal verksamheter som är hyresgäster i respektive fastighet (följ samma ordning som i fråga 4)

Question Title

* 6. Hur många affischer (A3) med sorteringsinstruktioner för matavfall vill ni ha? (Max 100 st)
Se sorteringsinstruktionen här.

Question Title

* 7. Hur många affischer (A3) med information om obligatoriet för matavfall vill ni ha? (Max 50 st)
Se affisch här.

Question Title

* 8. Hur många folders med information om hur utsorteringen av matavfall fungerar vill ni ha? (Max 200)
Se foldern här.

Question Title

* 9. Till vilken adress vill ni få informationsmaterialet skickat? (Fysisk adress).

T