Screen Reader Mode Icon

Testa dina kunskaper här

Question Title

* 1. Vilken växt av dessa får du inte ha i din trädgård?

Question Title

* 2. När antogs EU-förordning (1143/2014) i Sverige?

Question Title

* 3. Gemensamt för alla de invasiva främmande växterna är att?

Question Title

* 4. Hur sprider sig parkslide främst?

Question Title

* 5.
Vilken växt illustreras på bilden?

Question Title

* 6. Varför är det viktigt att stoppa spridningen av de invasiva främmande växterna?

Question Title

* 7. Invasiva främmande arter förkortas internationellt ofta till?

Question Title

* 8.
Vilken växt illustreras på bilden?

Question Title

* 9. Vilken av dessa växter kan vara farlig för betande djur?

Question Title

* 10.

Vad är jättelokans vetenskapliga namn?

Question Title

* 11. Vilken växt luktar anis?

Question Title

* 12.
Vilken växt illustreras på bilden?

Question Title

* 13. Vilken av dessa växter sprider sig gärna längs ut med stränder?

Question Title

* 14. Om du åker iväg med invasivt växtavfall till den kommunala återvinningscentralen ska du tänka på?

0 of 14 answered
 

T