Question Title

* 1. Hur många brandvarnare bör du ha i ditt hem enligt rekommendationen från Brandskyddsföreningen?

Question Title

* 2. Vilket ämne måste finnas för att något ska brinna?

Question Title

* 3. Vad ska du göra först vid en brand?

Question Title

* 4. Vilken av dessa är inte en brandtyp?

Question Title

* 5. Hur högt når brandmännens stegbil (används när byggnader behöver utrymmas via balkong/fönster eller om det brinner på höga höjder) som mest ovanför marken?

0 av 5 besvarad(e)
 

T