* 1. Jag är intresserad av vara med i Labbets pjäsläsarcirkel

* 2. Jag kan delta i träffar...

* 3. För mig passar det att har träffar...

* 4. Om det är träffar på veckoslut föredrar jag...

* 5. Om det är träffar på vardagar passar det för mig...

* 6. Jag är intresserad av att läsa...

* 7. Mina kommentarer, tankar och förslag om/för/till pjäsläsarcirkelverksamheten

Rapportera ett problem

T