Information om ansökan/antagning

Vi tillämpar löpande antagning. När en kurs har tillräckligt många sökande för att fylla kurs- och reservplatser stänger vi möjligheten att söka kursen. Urvalet till kursen baseras på din motivering i ansökan samt önskan att få en spridning i gruppen. Vi  återkopplar löpande med besked. Det vill säga tiden det tar att få besked kan variera. Besked skickas via mejl. 

Vid antagning ges information om betalning och bekräftelse av kursplats. Vid utebliven betalning erbjuder vi kursplatsen till näste person på tur. I samband med antagning erbjuds möjlighet att boka och betala för  kost och logi. 

Kurser med förkunskapskrav finns utskrivet i kursbeskrivningen på hemsidan. 
Du som söker ska ha fyllt 18 år, undantag vid barn-/ ungdomskurserna.
Tänk på att frågor markerade med asterisk måste besvaras.
Önskar du söka fler än en kurs ber vi dig att skicka in en ansökan för varje kurs. 

När du skickat in din ansökan får du automatiskt en bekräftelse på skärmen (obs) på att din ansökan är inskickad, därefter omdirigeras du till Capellagårdens hemsida. 

Välkommen att fylla i din ansökan!

Question Title

* 1. Val av kurs / Choose your course

Question Title

* 2. Kontaktinformation / Personal information

Question Title

* 3. Personnummer sökande / Date of Birth (YYYYMMDD-XXXX)

Question Title

* 4. Kön / Gender

Question Title

* 5. Motivera din ansökan till vald kurs max 500 ord/ Motivate your application for the course maximum 500 words

Question Title

* 6. Om du söker en kurs som efterfrågar förkunskaper inom hantverket specificerar du dem här/ If you apply for a continuation course specify your craft skills.

Question Title

* 7. Önskemål om kost / Dietary needs

Question Title

* 8. Övrig information som är bra för skolan att veta om? / Other information that the school should know about?

Läs innan du skickar in din ansökan

När du skickar in din ansökan godkänner du att Capellagården kontaktar dig via e-post och hanterar informationen i ansökan enligt skolans GDPR-policy. /When you submit the application you agree that Capellagården will contact you by e-mail and handle information according to the school´s GDPR policy.

T