Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hur ofta tillåts du fatta självständiga beslut på din arbetsplats?

Question Title

* 2. Hur rutinmässigt sker arbetsuppgifterna på din arbetsplats?

Question Title

* 3. Hur stora är möjligheterna att vara kreativ och innovativ?

Question Title

* 4. Behöver du mer arbetsmaterial, mindre arbetsmaterial eller har du lagom mycket arbetsmaterial?

Question Title

* 5. Hur mångfaldig är personalstyrkan på din arbetsplats?

Question Title

* 6. Hur stressigt är ditt arbete?

Question Title

* 7. Hur trygg känns den yrkesmässiga relationen mellan dig och din chef eller förman?

Question Title

* 8. Hur stort stöd har du i ditt arbete av din chef eller förman?

Question Title

* 9. Hur bra är ditt arbetsschema?

Question Title

* 10. Hur samarbetsinriktad är din arbetsmiljö?

Question Title

* 11. Hur kompetenta är dina medarbetare?

Question Title

* 12. Hur vänliga är dina medarbetare?

Question Title

* 13. Hur stort stöd har du av dina medarbetare?

Question Title

* 14. Hur rimlig är din arbetsbelastning?

Question Title

* 15. Arbetar du mer än 40 timmar i veckan, mindre än 40 timmar i veckan eller cirka 40 timmar i veckan?

0 av 15 besvarad(e)
 

T