Kör vi?!

Här är en liten undersökning som vi gör med Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Det är 10 snabba frågor och dina svar är helt anonyma. Enkäten kommer att ligga till grund för Mistras arbete med att genom forskning bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det är också ett sätt för er att påverka vilka forskningsområden som Mistra ska arbeta med.

Tusen tack för din tid!

* 1. Hur gammal är du?

* 2. Vilket kön känner du dig som?

* 3. Var bor du?

* 4. När du hör ordet forskning vad tänker du då?

* 5. Anser du att du gör tillräckligt för att bidra till en bättre värld?

* 6. Om du tittar tillbaka ca.10-20 år, tycker du att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen har gjort livet bättre eller sämre för oss vanliga människor?

* 7. Vad krävs enligt dig för att lösa våra miljöproblem?

* 8. Vilka fyra av följande områden tycker du är viktigast för att förändra världen till det bättre?

* 9. Om du fick möjlighet att donera 10 miljoner kr till forskning vilket område skulle du välja för att göra världen bättre?

* 10. Hur trovärdiga tycker du att följande källor är när det gäller information om hållbarhetsfrågor/miljö/klimat?

  Inte alls trovärdiga Trovärdiga Mycket trovärdiga
Journalister/Media
Forskare
Lärare
Politiker
Myndigheter (t.ex: Naturvårdsverket, SIDA, SMHI, Livsmedelsverket)
Opinionsbildare som jag följer i sociala medier
Organisationer t.ex. (naturskyddsföreningen, wwf, greenpeace, vi skogen)

T