VAD GÖR VI NÄR ETT BARN KAN FARA ILLA?

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 9 september klockan 15:00 -16:30. Därefter svarar Staffan på frågor som skriftligt ställs under föreläsningen och om det tid finns även på muntliga frågor. Frågestunden sker mellan 16:30-17:00. Ni kommer i god tid innan webbinariet erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Målgrupp
All personal i skola, förskola och fritidshem, inkl. gymnasiet.
 
Kostnad
600 kr ex moms per deltagare i priset ingår digitalt material. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.
 
 
Om föreläsaren och innehåll
Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Ofta känner personalen oro för ett barn. Vilka tecken bör de då ta fasta på innan en anmälan görs? Och hur blir man säkrare på att anmäla till och samverka med socialtjänsten i dessa svåra situationer? Det är mycket aktuella frågor, inte minst efter flera fall av misshandel och sexuella övergrepp i förskola och skola de senaste åren.

I detta webbinarium fördjupar Staffan frågor om lagstiftning och samverkan när barn bedöms fara illa. Han visar hur barns rätt kan garanteras så att barn ges det stöd som lagstiftningen  gäller för hur barnets rätt kan säkras.  Föreläsningen ger grundläggande och konkreta kunskaper i ämnet, men fördjupar även ämnet i viktiga delar om samverkan och sekretess. 

Staffans rapport ” Samverkan kring unga med stöd av sekretesslag och handlingsprogram” ingår tillsammans med annan användbar dokumentation i de dokument deltagarna får.

Ur innehållet 

 • Anmälningsplikten – barnets yttersta skydd. 
 • Är det brottsligt att inte anmäla vid misstanke om att ett barn far illa? 
 • Ska hemmet alltid informeras om att en anmälan görs? 
 • Socialnämndens utredningar. Samverkan med socialnämnden och är sekretess ett hinder för denna samverkan? 
 • När ska vi vara oroliga för ett barn - olika slags oro? 
 • Hur snabbt ska vi anmäla? 
 • Ska chefen kontaktas? 
 • Vem gör anmälan? 
 • Ska en anmälan vara skriftlig och vad ska den innehålla?
 • Vad gör vi bäst i osäkra situationer? 
 • Har vi rätt till ett möte med socialtjänsten? 
 • Nya regler om återkoppling av information- vad kan vi få veta från socialnämnden när vi har anmält?

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Faktureringsupppgifter

Question Title

* 3. Härmed godkänner jag pris och villkor för webinairum

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinarietDu får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.

T