I samband med det minoritetspolitiska arbetet så har en riktlinje tagits fram. Detta är ett långsiktigt dokument som lägger en grund för samtliga kommunorganisationens verksamheter. Era synpunkter är viktiga för att kommunen ska kunna uppfylla era rättigheter och behov. Enkäten är anonym men har man frågor man vill få återkoppling på, skriv namn och kontaktinformation i enkätens sista ruta. ”Minoritetspolitiken bedrivs tillsammans med minoriteterna, inte för eller åt dem” (Ramkonventionen (Art 15) och Språkstadgan (Art. 7.4)).

Question Title

* 1. Utifrån denna riktlinje, hur väl uppfyller Kramfors kommun dina...

  Inte alls Mindre bra Bra Väldigt bra Vet ej
Förväntningar 
Rättigheter
Behov

Question Title

* 2. Anser du att riktlinjen är tillräcklig?

Question Title

* 3. Övriga frågor och/eller kommentarer

T