Question Title

* 1. Besöker du webbplatsen som...

Question Title

* 2. Ungefär hur ofta besöker du Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats?

Question Title

* 3. Vad söker du information om, idag eller vanligtvis?

Question Title

* 4. Vad skulle du vilja läsa mer om i våra artiklar?

Question Title

* 5. Vad är det viktigaste innehållet?

Question Title

* 6. Hur tycker du att det fungerar att navigera på webbplatsen? Är strukturen med menyer, länkar och annat begriplig?

Question Title

* 7. Har du någon åsikt om innehållet i menyerna? Vi har förändrat dem en del efter förra årets webbplatsunderökning.

Question Title

* 8. År det något som du tycker saknas är överflödigt i menyerna på webbplatsen?

Question Title

* 9. Vilka förbättringar skulle du vilja se på webbplatsen? Det kan vara både innehåll och funktioner.

Question Title

* 10. Övriga kommentarer?

T