KÖRVERKSAMHET

Question Title

* 1. Är du intresserad av att sjunga i en församlingskör i Saronkyrkan?

Question Title

* 2. Föredrar du en projektbaserad eller kontinuerligt löpande församlingskör?

Question Title

* 3. Vilken övningsfrekvens föredrar du?

Question Title

* 4. Är det viktigt för dig vilken musikstil kören sjunger?

Question Title

* 5. Är det viktigt för dig i vilka sammanhang kören medverkar, t ex gudstjänst eller konsert?

Question Title

* 6. Hur ofta kan du tänka dig att sjunga med en församlingskör i gudstjänsten?

0 av 10 besvarad(e)
 

T