Branschtidningen Screen&Marknaden är nu inne på den 30:e årgången, med chefredaktör Lars Knapasjö sedan 2004. Vi vill vara den ultimata tidningen inom print, profil och promotion.
Men för att vi ska möta dina förväntningar på bästa sätt, måste vi också få höra vad du tycker om tidningen och hemsidan. På så sätt kan du hjälpa oss att bli bättre. 

Question Title

* 1. Vad är det bästa med tidningen?

Question Title

* 2. Hur nöjd är du med Screen&Marknaden som nyhetsmedium?

0 50 100
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Under sommaren 2017 uppdaterade vi designen på hemsidan (www.screen-marknaden.se). Vad tycker du om vår hemsida?

Question Title

* 4. Vi på Screen&Marknaden försöker skapa en bred branschtidning, där det ska finnas mycket att hämta för många. I vilken utsträckning tycker du att vi är tillräckligt breda?

Question Title

* 5. Tidningens design känns;

Question Title

* 6. Vad kan vi på Screen&Marknaden göra för att förbättra upplevelsen av tidningen och hemsidan?

Question Title

* 7. Om och när vi kontaktar dig, hur skulle du vilja att vi tar kontakt?

Question Title

* 8. Vilka områden vill du helst läsa om i Screen&Marknaden

T