Anmälan/förslag till scenprogram 2018

Alla utställare på internationella torget har möjlighet att genomföra scenprogram. Det första scenprogrammet är gratis för utställare och därefter kostar varje scenprogram 1500 kr. För övriga utställare på bokmässan är avgiften 3 000 kr. (Priserna är angivna exklusive moms).

Fyll i formuläret nedan med en scenprogramidé. Har du flera förslag på scenprogram fyller du i formuläret flera gånger. En idé per formulär. 

Fyll i så noggrant som möjligt och tänk på att du bara har 650 tecken för att beskriva programmet. 

Flera av fälten nedan är tvingande men har du inte alla detaljer klara så skriv bara en kort upplysning i fältet. Om exempelvis moderator ej är fastställd, skriv "ej klar" i fältet.

De flesta scenprogrammen livestreamas och publiceras via vår youtube-kanal, något som kommer att innebära att ännu fler får tillgång till era program. Det är viktigt att ni informerar era medverkanden om detta i förväg.

Vi ser helst att ni inkommer med er scenprogramidé senast den 20 april.

Behöver du mer information eller stöter du på problem så hör av dig till patrik.desthon[at]palmecenter.se


Eller på telefon till:
Patrik Desthon, 08 677 57 80

* 1. Arrangör

* 2. Address

* 3. Fakturaadress (första scenkonstprogrammet för utställare faktureras ej.)

* 4. Titel/rubrik på scenprogram

* 5. Beskriv av innehållet i scenprogramförslaget

* 6. Moderator/samtalsledare

* 7. Vilka deltagare tänker ni er i programpunkten

* 8. Eventuell samarrangör

* 9. Är scenprogrammet på engelska? 

* 10. Jag informerar medverkande om att scenprogrammet livestreamas

* 11. Hur skulle du kategorisera programmet? (Fler alternativ är möjligt)

* 12. Vilken region behandlar programmet?

* 13. Utöver ljud och ljus - vilken teknik önskar ni för programmet

* 14. Har scenprogrammet någon koppling till något av Bokmässans teman?

* 15. Har scenprogrammet någon koppling till något av Internationella torgets
dagsteman?

* 16. Om en alternativ utställningsyta/liten scen byggs - är ni intresserade av att delta här?

Frukostseminarium
Varje dag på Internationella torget inleds med ett frukostseminarium som är 45 minuter långt (kl. 9.15-10.00). Arrangören ska förutom scenprogrammet även arrangera gratis frukost för 200-250 personer.

* 17. Vår organisation är intresserad av att arrangera ett frukostseminarium

* 18. Övrig information

T