Jag svarar för hembygdsföreningen:

Question Title

* 1. Jag svarar för hembygdsföreningen:

Önskar ni få en brandsläckare till er fastighet?

Question Title

* 2. Önskar ni få en brandsläckare till er fastighet?

För er som önskar mer än en brandsläckare berätta hur många och varför ni borde få fler än en.

Question Title

* 3. För er som önskar mer än en brandsläckare berätta hur många och varför ni borde få fler än en.

Vem är ansvarig för försäkringsfrågorna i er förening? 

Question Title

* 4. Vem är ansvarig för försäkringsfrågorna i er förening? 

T