Välkommen utvärderingen av O-Ringentidningen

Vi vill gärna veta vad du tycker om O-Ringentidningen och i denna undersökning kommer du få ett antal frågor kring hur du upplever den. Det är totalt 15 frågor som tar ca 5 minuter att svara på.

Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss att göra tidningen bättre

T