Frågeformulär

För en komplett ansökan måste samtliga frågor ha besvarats. Sista ansökningsdag är 23 maj 2018 kl 23.59. Vi kontaktar de vi kallar på intervju efter sista ansökningsdag.

Observera att ingen bekräftelse på dina inskickade svar kommer via mail. 

Question Title

* 1. Berätta om en projektansökan som du har initierat eller varit med och utvecklat. Diskutera särskilt utmaningar, svårigheter och prioriteringar under processen. Lyft gärna fram något av följande: innehåll, upplägg, arbetsprocess och eventuella samarbetspartners (max 500 ord).

Question Title

* 2. Nedan följer ett hypotetiskt scenario, svara utifrån hur du skulle ta dig an situationen:

Under din vistelse i regionen träffar du en av Centralasiengruppernas lokala samarbetsorganisationer som jobbar inom det tematiska fokusområdet genus och kvinnors rättigheter. Organisationen har tillsammans med CAG genomfört flera större gemensamma satsningar inom området. Satsningen är slut och ni ska prata om hur samarbetet ska se ut framöver. Vad är viktigast att få ut av mötet, hur kommer ni följa upp det och hur ser den fortsatta processen kring att bygga ett långsiktigt samarbete ut? Knyt gärna an till tidigare upplevelser (max 500 ord).

Question Title

* 3. Vilka frågor intresserar dig inom tjänstens tematiska och geografiska områden, och på vilka sätt har de engagerat dig i andra sammanhang? (max 300 ord).

Question Title

* 4. Lyft fram tidigare erfarenheter inom civilsamhället samt eventuellt meriterande erfarenheter (max 300 ord).

Question Title

* 5. Telefonnummer

Question Title

* 6. Mailadress

T