Från skoltradition till skoltransformation.

Hur sannolikt är det att du kommer delta på event med SchoolBoost igen?

Question Title

* 1. Hur sannolikt är det att du kommer delta på event med SchoolBoost igen?

Om du fick bjuda in deltagare till ett liknande event, vilka skulle det vara då? (Du kan välja fler alternativ.)

Question Title

* 2. Om du fick bjuda in deltagare till ett liknande event, vilka skulle det vara då? (Du kan välja fler alternativ.)

Hur var din upplevelse av att göra din anmälan och ditt deltagande till eventet

Question Title

* 3. Hur var din upplevelse av att göra din anmälan och ditt deltagande till eventet

Hur bekväm kände du dig med att ställa frågor och nätverka under dagen?

Question Title

* 4. Hur bekväm kände du dig med att ställa frågor och nätverka under dagen?

Jag upplevde grupparbetet som givande

Question Title

* 5. Jag upplevde grupparbetet som givande

Efter eventet känner jag mig inspirerad

Question Title

* 6. Efter eventet känner jag mig inspirerad

Hur lättillgängligt var evenemanget för dig?

Question Title

* 7. Hur lättillgängligt var evenemanget för dig?

Syftet med eventet var tydligt och jag fick med mig något därifrån

Question Title

* 8. Syftet med eventet var tydligt och jag fick med mig något därifrån

Var du allmänt sett nöjd med eventet "Från skoltradition till skoltransformation"?

Question Title

* 9. Var du allmänt sett nöjd med eventet "Från skoltradition till skoltransformation"?

Har du några andra kommentarer från dagen, skriv gärna fritt!

Question Title

* 10. Har du några andra kommentarer från dagen, skriv gärna fritt!

T