Från skoltradition till skoltransformation.

Question Title

* 1. Hur sannolikt är det att du kommer delta på event med SchoolBoost igen?

Question Title

* 2. Om du fick bjuda in deltagare till ett liknande event, vilka skulle det vara då? (Du kan välja fler alternativ.)

Question Title

* 3. Hur var din upplevelse av att göra din anmälan och ditt deltagande till eventet

Question Title

* 4. Hur bekväm kände du dig med att ställa frågor och nätverka under dagen?

Question Title

* 5. Jag upplevde grupparbetet som givande

Question Title

* 6. Efter eventet känner jag mig inspirerad

Question Title

* 7. Hur lättillgängligt var evenemanget för dig?

Question Title

* 8. Syftet med eventet var tydligt och jag fick med mig något därifrån

Question Title

* 9. Var du allmänt sett nöjd med eventet "Från skoltradition till skoltransformation"?

Question Title

* 10. Har du några andra kommentarer från dagen, skriv gärna fritt!

T