Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här.

Question Title

* 1. Företagsnamn

Question Title

* 2. Vilken roll har du inom företaget?

Question Title

* 3. E-postadress
Fyll i så kontaktar vi dig för att boka ett möte där vi går igenom hur ert företag står sig jämfört med andra i branschen.

Question Title

* 5. Ange hur stor omsättning ert företag har baserat på senaste bokslutet

Question Title

* 6. Vilka prioriteringar för digitaliseringen har ert företag?
Rangordna alternativen genom att dra dem upp eller ner eller välj via pilarna. 1 är högst och 5 är lägst.

Question Title

* 7. Vilka är de primära faktorerna i er omvärld/marknad som driver er prioritering?
Rangordna alternativen genom att dra dem upp eller ner eller välj via pilarna. 1 är högst och 5 är lägst.

Question Title

* 8. Vilken intressent är drivare av de förändringsbehov ni ser?
Rangordna alternativen genom att dra dem upp eller ner eller välj via pilarna. 1 är högst och 4 är lägst.

Question Title

* 9. Vad har ni för affärsmässiga skäl bakom digitaliseringsinitiativen?
Välj ett alternativ.

Question Title

* 10. Hur förändrar digitaliseringen ert erbjudande mot marknaden?
Välj ett alternativ.

Question Title

* 11. Hur förändrar digitaliseringen på vilket sätt ni når marknaden?
Välj ett eller flera alternativ.

Question Title

* 12. Hur förändrar digitaliseringen er affärs- och prismodell?
Välj ett eller flera alternativ.

Question Title

* 13. Inom vilka huvudsakliga områden/funktioner behöver ni utveckla/utvecklar ni er digitala förmåga?
Välj ett eller flera alternativ.

Question Title

* 14. Vilka digitala möjligheter utnyttjar ni i er verksamhet i dagsläget?
Välj ett eller flera alternativ.

Question Title

* 15. Hur arbetar ni med förändringsledning och införande av nya digitala tjänster på era arbetsplatser?
Välj ett eller flera alternativ.

Question Title

* 16. Hur hanterar ni krav på säker hantering av personuppgifter, kunddata (GDPR) etc.?
Välj ett eller flera alternativ.

Question Title

* 17. Har er(a) investering(ar) inom digitalisering gett önskade resultat?
Välj ett alternativ.

Question Title

* 18. I de fall satsningar på digitalisering misslyckats, vad är rotorsaken?
Rangordna alternativen genom att dra dem upp eller ner eller välj via pilarna. 1 är högst och 6 är lägst.

Question Title

* 19. Vilka utmaningar ser ni finns kopplat till att arbeta med de förflyttningar ni vill göra?
Välj ett eller flera alternativ.

Question Title

* 20. Annan information som ni vill dela med er av

T