Gör din röst hörd om hur du ser på läget och utvecklingen i Öresundsregionen genom att bli en del av Øresundsinstituttets nya frågepanel – Öresundspanelen.

Vi vill följa utvecklingen i vår dansk-svenska gränsregion och bygger därför upp en bred frågepanel av personer och arbetsgivare som lever och verkar i regionen. Till Öresundspanelen kommer vi några gånger per år skicka ut enkätfrågor om aktuella ämnen för att mäta temperaturen på och få en nyanserad inblick i utvecklingen. Du som deltagare i Öresundspanelen kommer givetvis att få ta del av de färdiga resultaten från varje enkätundersökning.

Genom att tacka ja till att delta i panelen godkänner du  att vi sparar dina kontaktuppgifter och dina svar till användning för sammanställning och analys. Vi kommer inte att citera dig med namn utan ditt godkännande. Vi kommer ej heller att dela uppgifter om dig med tredje part. 

Här hitter du mer om Øresundsinstituttet 

Frågor om enkäten eller Öresundspanelen kan ställas till thea.wiborg@oresundsinstituttet.org.

Question Title

* 1. Vill du delta i Øresundsinstituttets Öresundspanel?

Question Title

* 2. Kontaktuppgifter till dig

Question Title

* 3. Grunduppgifter

Question Title

* 4. Representerar du ett företag som arbetsgivare med gränspendlande personal?

Question Title

* 5. Vilken/vilka av följande kategorier passar in på dig i relation till hur du rör dig över Öresund? (flera val är möjliga)

Question Title

* 6. Inom vilken eller vilka branscher är du verksam i? (flera val är möjliga)

Question Title

* 7. Var är du född?

Question Title

* 8. Vad är ditt medborgarskap (fler val är möjliga)?

Question Title

* 9. När är du född?

Question Title

* 10. Vilket kön har du?

T