Question Title

* 1. Kolera orsakas av en bakterie som oftast sprids till människor via mygg.

T