* 1. Vilka är era primära utmaningar idag?

* 2. Vilka åtgärder har diskuterats för att möta utmaningarna?

* 3. Vad vill ni åstadkomma med ert arbetsmiljöarbete?

* 4. Vilka resurser tror du kommer användas för arbetet med de åtgärder du beskrivit ovan.

Endast interna resurser
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 5. Jag önskar mer information om:

* 6. Kontaktinformation ( Så att vi kan skicka information)

* 7. Ja, jag samtycker till...

T