Vilka är era primära utmaningar idag?

Question Title

* 1. Vilka är era primära utmaningar idag?

Vilka åtgärder har diskuterats för att möta utmaningarna?

Question Title

* 2. Vilka åtgärder har diskuterats för att möta utmaningarna?

Vad vill ni åstadkomma med ert arbetsmiljöarbete?

Question Title

* 3. Vad vill ni åstadkomma med ert arbetsmiljöarbete?

Vilka resurser tror du kommer användas för arbetet med de åtgärder du beskrivit ovan.

Question Title

* 4. Vilka resurser tror du kommer användas för arbetet med de åtgärder du beskrivit ovan.

Endast interna resurser Endast externa resurser
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Jag önskar mer information om:

Question Title

* 5. Jag önskar mer information om:

Kontaktinformation ( Så att vi kan skicka information)

Question Title

* 6. Kontaktinformation ( Så att vi kan skicka information)

Ja, jag samtycker till...

Question Title

* 7. Ja, jag samtycker till...

T