KEKS Konferens 2023 kommer att erbjuda ett brett utbud av intressanta föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Vi vill att du är med och bidrar till programmet.

Question Title

* 1. För- och efternamn

Question Title

* 2. Vilken kommun jobbar du i?

Question Title

* 3. Vilken verksamhet eller organisation jobbar du i?

Question Title

* 4. Telefonnummer

Question Title

* 5. e-post

T