Välkommen till Jordbruksverkets och HIR Skånes webbenkät.

Angreppen av blygrå rapsvivel/skidgallmygga  har varit omfattande under de två senaste  åren i höstraps i Skåne. För att få en bra uppfattning om skadornas omfattning i år  har Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp och HIR Skåne beslutat att genomföra en enkätundersökning. Syftet med denna  inventeringen är att få kunskap om  hur stora problem med skidgallmygga och blygrå rapsvivel är och hur olika åtgärder har fungerat.

Skadebild:
En svag ansvällning och gulfärgning av skidan kan ses redan efter att par dygn efter larverna kläckts.  Efter ytterligare ca en vecka öppnar sig den skadade skidan och fröna ramlar ur. Typiskt är att endast skaftet eller delar av skidmellanväggen blir kvar. Starkt angripna fält får ett vitt skimmer över sig.
 
Medverkan i inventeringen är helt konfidentiell varför vi uppmanar alla som odlar höstraps att medverka. 

Svara så snart som möjligt, senast den 15 juli.
 
Svara på frågorna med sikte på ett enskilt höstrapsrapsfält. Det går bra att svara på enkäten flera gånger om du svara för flera rapsfält. 
 
Tack för din medverkan. Dina svar är viktiga!
Växtskyddscentralen Alnarp och HIR Skåne
   
 
20% of survey complete.

T