Hur ser det ut idag med teknik, programvaror, it ,digitala tjänster i ideella organisationer?

Denna enkät är till för att samla in insikter för hur det ser ut idag med teknik, programvaror i ideella organisationer. 

Här kan du som inte har möjlighet att delta på vår workshop med TechSoup den 24 februari 15.00-16.30 ändå få chans att dela dina tankar. Tillsammans skapar vi en bild över hur teknikanvändningen ser ut i ideella organisationer idag, vilka utmaningar ni stöter på och hur er organisation har hittat framgångsrika lösningar.

Vi på TechSoup är själva en ideell organisation och en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Det vi gör att vi skaffar teknik, programvaror och digitala tjänster till ideella organisationer och föreningar. 

Nu vill vi bli bättre på att lösa din organisations tekniska behov - därför vill vi ta del av dina erfarenheter och tankar utifrån ett brett perspekt. Du läser mer om oss på www.techsoup.se där du också kan beställa programvaror av våra donationspartners. 

Framförallt, stort tack för att du tar några minuter av din tid och hjälper oss att hjälpa dig! 

Question Title

* 1. Vem är du?

Question Title

* 3. Vilken roll har du i din organisation?

T