Screen Reader Mode Icon
Är du intresserad av att utveckla en kulturmiljö? Funderar du på hur man gör? Vill du byta erfarenheter med andra fastighetsägare?

Vi som arbetar med platsutveckling i Västra Götalandsregionen ser många fantastiska exempel på hur områden med äldre byggnader får nytt liv genom att nya verksamheter flyttar in och väcker miljön ur sin törnrosasömn. Vi tror till och med att just äldre byggnader har en särskild attraktionskraft för vissa typer av företag. Vi ser också ett stort intresse för spännande miljöer utanför storstadsområdena. 

Om du är intresserad av att vara med i detta regionala nätverk av fastighetsägare/förvaltare/utvecklare svara gärna på följande frågor så vi kan anpassa nätverkets aktiviteter efter dina behov. 

Question Title

* 1. Vad är du intresserad av att få ut av nätverket?

Question Title

* 2. Eget förslag på aktiviteter i nätverket

Question Title

* 3. Det finns ett antal flaskhalsar för utveckling av komplexa kulturmiljöer bland annat: svårighet att hitta passande hyresgäster, förorenad mark och saneringskrav, samordning mellan olika myndigheter samt finansiering av investeringar.

Känner ni igen er i dessa flaskhalsar och/eller ser ni andra som ni vill lyfta fram?

Question Title

* 4. Vilken typ av fastighet äger/förvaltar/utvecklar du?

Question Title

* 5. Ange dina kontaktuppgifter:
Namn
Företag/organisation
E-post
Kommun
Namn på kulturmiljön

0 av 5 besvarad(e)
 

T