Question Title

* 1. Hur tycker du det har varit att lära dig matte utan mattebok?

Question Title

* 2. Under året har du haft en resonemangsläxa som skulle göras varje vecka. Har du gjort den?

Question Title

* 3. På lektionerna förväntas ni delta aktivt muntligt för att utveckla er resonemangsförmåga, komunikationsförmåga och er problemlösningsförmåga. Brukar du delta muntligt genom att ställa frågor eller svara på frågor?

Question Title

* 4. Vi har använt flera olika sätt att visa kunskaper på förutom det muntliga på lektionerna. Kryssa för dom som du tycker passar dig bra.

Question Title

* 5. Vad skulle du vilja ändra med matteundervisningen till nästa år?

Question Title

* 6. Vad tycker du har varit bra med matteundervisningen i år?

Question Title

* 7. Klass:

T