Introduktion

Nordicom har i uppdrag att förmedla kunskap om nordisk medieforskning och medieutveckling till olika brukargrupper i samhället och främja samverkan mellan medieforskare i de nordiska länderna.

Vi gör en översyn av vårt arbete då vi ska uppdatera Nordicoms webbplats efter sommaren. Inför detta arbete vill vi gärna veta hur vi kan förbättra våra webbtjänster för dig. 

Notera att innehåll som främst riktar sig till forskarvärlden flyttas till Nordicoms nya digitala plattform för medieforskare: NordMedia Network. Detta gäller innehåll om forskarkonferenser, nordiska forskningstidskrifter, call for papers m.m.

Det tar ca 6 minuter att svara och dina svar är anonyma.

Du får gärna svara på de öppna frågorna på danska, engelska, finska, norska eller svenska.

Tack på förhand!

Hälsningar,
Cecilie Ravik
Kommunikatör vid Nordicom

Vid frågor, kontakta:
cecilie.ravik@nordicom.gu.se

Länkar:
Nordicoms webbplats
NordMedia Network

Question Title

* 1. Hur ofta har du besökt www.nordicom.gu.se under det senaste året?

0 av 13 besvarad(e)
 

T