1.

Vill du vara med och forma framtidens politik för Västerbotten?
Då har du helt rätt enkät framför dig!

Västerbotten är på flera sätt ett fantastiskt län att bo i.
Samtidigt står vi inför stora utmaningar. Socialdemokraterna
i Västerbotten arbetar ständigt för en bättre välfärd, skola
och infrastruktur. Nu vill vi veta vad du tycker! Vilka är de
viktigaste frågorna för just dig?

Enkäten är helt anonym och alla svaren är viktiga som underlag
i arbetet för ett bättre Västerbotten.

Question Title

* 1. Vilken kommun bor du i?

Question Title

* 2. Har Coronakrisen påverkat din syn på välfärden?

Question Title

* 3. Om ja, på vilket sätt?

Question Title

* 4.
ETT JÄMLIKT OCH HÅLLBART VÄSTERBOTTEN 

A) Västerbotten är ett bra län att bo i

1= Nej, inte alls. 5 = Ja, helt och hållet.


Question Title

* 5. Vad skulle få dig att rekommendera en vän att flytta
till Västerbotten?

Question Title

* 6. Vilken fråga anser du är viktigast för att göra
Västerbotten bättre?

Question Title

* 7.
EN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SOM DU KAN LITA PÅ

Upplever du att hälso- och sjukvården finns nära dig när du behöver den?

Question Title

* 8. Kommentar

Question Title

* 9. Upplever du att hälso- och sjukvården motsvarar dina förväntningar?

Question Title

* 10. Kommentar

Question Title

* 11. Vilken fråga anser du är viktigast för att göra hälso- och sjukvården bättre i vårt län?

Question Title

* 12.
FRÅN FJÄLL TILL KUST
 – HELA VÄSTERBOTTEN SKA LEVA

I min kommun känner sig folk trygga med välfärden.

Question Title

* 13. Vilken fråga är viktigast för din kommun?

Question Title

* 14. Vilken fråga är viktigast för dig i ditt närområde?

Question Title

* 15. Vill du bli medlem i Socialdemokraterna? Eller vill du bli kontaktad av oss? Fyll i dina uppgifter här så hör vi av oss!

Annars är det bara att hoppa över denna fråga!

Question Title

* 16. Tack för att du deltog i denna enkät! Dina synpunkter är mycket värdefulla för oss i vårt arbete för ett bättre Västerbotten!

Har du några övriga kommentarer eller synpunkter? Skriv här!

0 av 16 besvarad(e)
 

T