Screen Reader Mode Icon

Utvärdering av mobilitetstjänster på Mandolingatan

Välkommen till undersökningen! Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på. Enkäten är helt anonym. Syften med enkäten är för att samla in kunskap inför utveckling av framtidens mobilitet för boende. 

Den här undersökningen utförs av RISE tillsammans med AB Framtiden och EC2B Mobility. Undersökningen ingår i projektet DenCity III som finansieras av Vinnova.

T