Välkommen till Stockholms läns museums frågelista om coronapandemin och hur den påverkar våra liv. Insamlingen av berättelser startade våren 2020.

Den här frågelistan består endast av tre frågor. Skriv så mycket du vill, utrymmet är obegränsat, och vill du hoppa över någon fråga är det helt okej. Tack för att du vill dela din berättelse med oss!

Question Title

* 1. Innan själva frågorna börjar skulle vi vilja ha lite information om dig. Både för det insamlade materialets skull men också för att kunna kontakta dig om vi har fler frågor.

Question Title

* 2. Får vi kontakta dig för att ställa ytterligare frågor?

Question Title

* 3. Jag är

Question Title

* 4. Jag är född år

Question Title

* 5. Nu börjar frågorna.
FÖRSTA FRÅGAN:
Nu är vaccinationerna i full gång. Är det något som du hoppas på att kunna göra i sommar som du inte gjort på länge? Vad ser du fram emot?

Question Title

* 6. ANDRA FRÅGAN:
Har pandemin förändrat din inställning kring vad som är viktigt i livet? Har du skaffat dig några nya vanor eller beteenden som du tror kommer att bli bestående i ditt liv?

Question Title

* 7. TREDJE FRÅGAN:
Tror du att virusutbrottet kommer att förändra samhället på sikt? I så fall, på vilket sätt?  

Question Title

* 8. Är det något annat du vill berätta?

Question Title

* 9. Det var den sista frågan. Stort tack för din medverkan! Nu är det bara några saker kvar:

Genom att skicka in enkäten ger du ditt samtycke till att enkätsvaren tillsammans med dina personliga uppgifter blir en del av Stockholms läns museums kulturhistoriska arkiv och kommer att bevaras och förvaltas för kommande generationer och för historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

Jag har tagit del av Stockholms läns museums integritetspolicy

Question Title

* 10. Din berättelse kan komma att användas i digital eller tryckt form i samtliga kanaler som Stockholms läns museum använder sig av. Användningen rör både marknadsföring av museets verksamhet samt publicering i förmedlings-och utställningssyfte.

0 av 10 besvarad(e)
 

T