IAB Sverige - oberoende branschorganisation för digital marknadsföring

Gaming är en av branscherna som växer snabbast just nu. Vi på IAB Sverige har uppmärksammat att allt fler annonsörer vill synas i dessa sammanhang. Den här enkäten har till syfte att kartlägga efterfrågan på den svenska marknaden och vi önskar nu din input på några definitioner, prissättning och övergripande feedback.

Till dig som respondent:
Alla svar kommer att behandlas anonymt och inga svar kommer att redovisas enskilt.

Stort tack för dina svar - de är viktiga för vårt arbete för branschen! Det tar bara ett par minuter att besvara frågorna.

Question Title

* 1. Svarar du på undersökningen i form av:

Question Title

* 2. I vilket av följande områden verkar ditt bolag?

Question Title

* 3. I vilken bransch verkar ditt bolag?

Question Title

* 4. Har du köpt utrymme, direkt eller indirekt, i mediekanaler inom e-Sport & gaming?

Question Title

* 5. Hur ser din målgrupp oftast ut vid val av dessa kanaler? Flera ålderskategorier är möjliga att välja.

  18 - 24 år 25 - 34 år 35 - 44 år 45 - 54 år + 55 år
Kvinnor
Män
Både kvinnor och män

Question Title

* 6. Vilka är era viktigaste KPIer? Du kan välja flera alternativ.

Question Title

* 7. Om du får uppskatta själv, hur god kunskap har du om medieköp inom kategorin gaming och e-sport?

Question Title

* 8. Spontant, då du hör begreppen e-sport, gaming, gamers, vilka mediekanaler tänker du på då? Flera val möjliga.

Question Title

* 9. När ni planerar era kampanjstrategier, inkluderar ni då e-sport och gaming som ett möjligt val?

Question Title

* 10. (Om ja på fråga 9): Vilka andra kanaler ingår ofta i era e-sport och gaming kampanjer?

  Ja Nej Vet ej
Sociala Medier
Display
Online Video
Influencers
Native
In-game ads
Sponsorskap

Question Title

* 11. I de fall ni valt att inkludera e-sport & gaming i er strategi, av vilka anledningar har ni gjort det? Flera svarsalternativ är möjliga.

Question Title

* 12. I de fall ni INTE valt att inkludera e-sport & gaming i er strategi, av vilka anledningar har ni oftast valt bort kanalen? Flera svarsalternativ är möjliga.

Question Title

* 13. Vad skulle du vilja veta mer om gällande medieköp (gaming och e-sport)?

Question Title

* 14. Skulle du och ditt företag vilja vara med på en caseintervju? Om ja, så kommer vi kontakta dig för mer information.

Question Title

* 15. Vilka spel spelar du och på vilka plattformar? (Mobil, PC, konsol)

Question Title

* 16. Hur många timmar per vecka spelar du?

0 timmar 30 timmar
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 17. Hur definierar du en gamer? Allt från ålder och kön till intressen - ju rikligare beskrivning desto bättre!

Stort tack för ditt engagemang, det är värdefullt för branschens utveckling!

T