Nomineringsformulär

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv till personer som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Personen i fråga ska vara verksam i Sverige och inte ha hållbarhet som sin huvudsakliga arbetsuppgift (priset delas med andra ord inte ut till hållbarhetschefer och motsvarande). Den primära målgruppen för mottagande av priset är personer inom svenskt näringsliv men priset kan även tilldelas personer inom andra sektorer i samhället.

Fyll i så mycket du kan och vet om kandidaten och hens insatser i formuläret nedan. Ju mer konkret information du kan ge, desto bättre bedömning kan vi göra.

OBS! Vänligen notera att föregående års slutkandidater inte kan nomineras i år.

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter till kandidaten som du vill nominera (fyll i det du vet):

Question Title

* 2. Dina kontaktuppgifter:

Question Title

* 3. Beskriv kandidatens hållbarhetsvision och/eller hållbarhetsmål för den egna verksamheten eller samhället i stort (max 200 ord)

Question Title

* 4. Vilka framgångar har kandidaten uppnått – eller kan förväntas uppnås – i hållbarhetsarbetet tack vare kandidatens insatser? (max 200 ord)

Question Title

* 5. Beskriv kandidatens förmåga att leda och inspirera andra mot ovan vision och mål (max 200 ord)

Question Title

* 6. Övriga kommentarer om kandidaten:

Skicka in din nominering genom att klicka på "Klar". Vi går igenom alla nomineringar i mars 2020 när nomineringstiden är slut. Tack för din nominering!

Med vänliga hälsningar,
NMC Kansli

T