Tack för att du deltar i vår enkät. Din feedback är viktig! Klicka på "skicka" när du är färdig.

Question Title

* 1. Är du?

Question Title

* 2. Hur gammal är du?

Question Title

* 3. Är du kund hos Liljas Bil idag?

Question Title

* 4. Hur ofta besöker du Liljasbil.se?

  Nästan varje dag Varje vecka Varje månad Några gånger om året Mindre än en gång per år
Jag besöker Liljasbil.se:

Question Title

* 5. Vilken är den viktigaste orsaken till ditt besök på Liljasbil.se?

Question Title

* 6. Hur väl stämmer följande påståenden in på Liljasbil.se?
Svara på en skala från 1 till 5 där 1 inte stämmer alls och 5 stämmer mycket väl.

  1 2 3 4 5
Jag hittade snabbt det jag sökte
Webbplatsen är enkel att använda
Webbplatsen ser snygg ut
Webbplatsen gjorde nytta

Question Title

* 7. Hur tycker du att webbplatsen skulle kunna bli bättre?

T