Så är det dags för årets upplaga av SOIFs löneundersökning som ni gärna får ta er några minuter att fylla i.

Det finns i nuläget ingen annan lättillgänglig källa för att få en samlad bild av löne- och avtalsläget för oss ortopedingenjörer över riket. SOIF får återkommande frågor kring lön och avtal vilket motiverar att vi lär känna oss som grupp. En samlad bild av lön och avtal ger också en bättre bakgrundsinformation när man går in i lönesamtal eller förhandlar om nya tjänster.

Självklart görs undersökningen anonymt och det är den samlade bilden som är intressant.

Uppmuntra gärna kollegor att delat så vi får en så rättvisande bild som möjligt!

Question Title

* 1. Kön

Question Title

* 2. Hur länge har du arbetat som ortopedingenjör? (år)

0 50
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Månadslön (baserat på 100% tjänst)

Question Title

* 4. Tjänstgöringsgrad (%)

0 100
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Arbetar du för...

Question Title

* 6. Vilken del av Sverige arbetar du i?

Question Title

* 7. Antal semesterveckor

Question Title

* 8. Antal ATF-timmar

Question Title

* 9. Har du läst mer akademiska poäng efter

Question Title

* 10. Om ja på fråga nr 9, har detta gett dig löne-/avtalsfördel?

0 av 10 besvarad(e)
 

T