Vi på Bonnier Healthcare vill göra vården bättre, och därför vill vi veta mer om hur du ser på olika digitala vårdtjänster. Först har vi några frågor om din kontakt med vården.

Question Title

* Hur ofta är du i kontakt med primärvården (vårdcentraler)?

Question Title

* Hur ofta är du i kontakt med övrig sjukvård, som exempelvis specialistvård eller akutvård?

Question Title

* Är du diagnostiserad med någon kronisk sjukdom?

T