Information till dig som fyller i enkäten

Det är viktigt för oss att veta vad du som tränare, ledare, styrelsemedlem eller som på annat sätt är en aktiv vuxen inom idrotten har för erfarenheter/ kunskaper kring pojkar och integration samt vilka hinder och möjligheter som finns till integration.
Dina svar kommer att ligga till grund för en rapport om idrottens möjligheter till att arbeta med integration samt vilka erfarenheter och kunskaper som finns inom idrotten i Uppsala län. Rapporten kan leda till utvecklandet av olika sorters hjälp och stöd för er idrottsföreningen samt för de pojkar ni möter. 

DU ska inte skriva ditt namn någonstans på enkäten och heller inte vilken förening du representerar. Det innebär att DU är helt anonym. Det är såklart frivilligt att fylla i enkäten. 
Enkäten är en del av TRIS – tjejers rätt i samhället projekt om pojkar, integration och idrottssverige.
Vi vill avsluta med att tacka dig som fyller i enkäten! Dina erfarenheter inom idrotten är mycket viktiga för de ungdomar du möter!

Question Title

* 1. Jag är...

Question Title

* 2. Jag är i huvudsak...

Question Title

* 3. Vilken idrott är du verksam inom?

Question Title

* 4. Hur gammal är du?

Question Title

* 5. Vad är integration för dig? (kryssa i ett alternativ)

Question Title

* 6. Tycker du att idrotten ska arbeta med integration?

Question Title

* 7. Arbetar din förening med integration?

T