Screen Reader Mode Icon

Effektmätning

Fritidsodlingens Riksorganisation arbetar med att öka kunskapen om de invasiva främmande arterna och undrar om du har möjlighet att hjälpa oss att svara på några frågor så vi kan mäta effekten av det informationsarbete som gjorts det senaste året.

Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Bibbi Bonorden, Fritidsodlingens Riksorganisation

Question Title

* 1. Vilket kön är du?

Question Title

* 2. Vilken åldersgrupp tillhör du?

Question Title

* 3. Var i Sverige bor du?

Question Title

* 4. Hur bor du?

Question Title

* 5. Hur mycket vet du om biologisk mångfald?

Question Title

* 6. Hur engagerad är du i miljö- och klimatfrågor?

Question Title

* 7. Invasiva främmande arter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt. Hur många invasiva främmande arter (växter och djur) skulle du uppskatta att du hört talas om?

Question Title

* 8. Fritidsodlingens Riksorganisation fokuserar mest på de växter som en gång planterats in i trädgårdar och sen spritt sig vidare till naturen och där utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Hur många invasiva främmande växter har du hört talas om?

Question Title

* 9. Det senaste året har det skrivits och pratats en hel del om invasiva främmande växter i media, eftersom de sprider sig mycket och är besvärliga. Har du sett, hört eller läst något inslag/artikel om invasiva främmande arter det senaste halvåret?

Question Title

* 10. För att stoppa att växterna sprider sig, är det viktigt att allmänheten känner igen dem. Vilka av dessa växter skulle du kunna identifiera om du såg dem i naturen eller i en trädgård?

Question Title

* 11. Får de invasiva främmande arterna dig att känna...

Question Title

* 12. Känner du till om det växer någon invasiv främmande växt i naturen i närheten där du bor?

Question Title

* 13. Följer du trädgård- eller odlingsinspiratörer/grupper på socialamedier?

Question Title

* 14. Är du trädgårdsägare?

0 av 25 besvarad(e)
 

T