Förbättrings- och avvikelserapport

Om du upptäcker att något inte går som tänkt, eller helt enkelt blivit fel utifrån bestämda arbetssätt har det uppstått en avvikelse. Det viktigt att informationen om avvikelsen kommer organisationen tillhanda så att vi kan arbeta med att händelsen inte uppstår igen. Du kan även använda formuläret om du anser att det finns förbättringsområden som vi kan arbeta med. Notera då att det är ett förbättringsförslag. Arbetet med avvikelser och förbättringar är en viktig del i verksamhetens kvalitetsarbete, och det är av stor vikt att våra engagerade medarbetare deltar i detta arbete. 

Question Title

* 1. Typ av rapport

Question Title

* 2. Vad har hänt?

Question Title

* 3. Varför hände det?

Question Title

* 4. Förslag till åtgärd

Question Title

* 5. Övrig info (valfritt)

T