Question Title

* 1. Vad tyckte du om Film i skolan-dagen som helhet?

Här följer några frågor om dagens programpunkter.

Question Title

* 2. Föreläsningen "En bild säger mer än tusen ord" med Anna Tornberg, Statens medieråd.

Question Title

* 3. Föreläsningen "Delaktighet och representation ur en filmares perspektiv" med regissören Clara Bodén.

Question Title

* 4. Föreläsningen "Bilder av den andre" med Sanjin Pejkovic, filmforkskare på Linnéuniversitetet.

Question Title

* 5. Presentationen av "Filmrikets filmpedagogiska plattform med Lianna Hallsénius, projektledare på Filmriket.

Question Title

* 6. Föreläsningen "Igenkänning, starka känslor och värderingar: västerländsk action, islamofobi och komplexa publikreaktioner" med Tomas Axelsson, filmforskare vid Högskolan Dalarna.

Question Title

* 7. Presentationen av projektet "Flickor - tag plats! med Eva Sjöblom, filmpedagog och manusförfattare.

Question Title

* 8. Hur upplevde du båda Filmworkshopsen med Ria Wedin Brunet?

Question Title

* 9. Vad tar du med dig från Film i skolan-dagen?

T