Ljudstörningsutvärdering av produkter inför inköp till förskolan

I ett av AFA försäkring ABs finansierade forskningsprojekt utvärderades de leksaker och produkter som pedagoger i förskolan upplevde som mest ljudstörande i det dagliga arbetet.

Denna guide syftar till att vägleda pedagoger vid inköp av nya produkter till förskolan. Baserade resultaten från forskningsprojektet ger denna guide poäng för olika egenskaper för den utvärderade produkten. 

Låga poäng = lägre risk vad gäller att produkten kommer att bidra till ett sämre ljudklimat på förskolan. 

Klicka i det svar som bäst motsvarar den egenskap den produkt ni vill utvärdera. När ni svarat på alla 7 frågor får ni en totalpoäng. 

0 av 7 besvarad(e)
 

T